Teknikhyra


Trygghetslarm för publika miljöer

Köpcentrum, butiker, restauranger, receptioner på hotell eller inom vård och omsorg

Amigo Neo 350 GSM eller Nova 300 för fasta adresser är ett modernt och effektivt larmsystem utvecklat för personal med behov att kunna larma snabbt och enkelt. Utmärkt för yrken som dagligen möter personer “face to face”

Enkelt och snabbt Med en diskret knapptryckning påkallar du hjälp utan att väcka någon uppmärksamhet. Larmet sänds direkt till larmcentralen som tillkallar CPG:s larmbilar och vid behov även Polis.

Diskret-Tryggt Om en hotbild uppstår är det obekvämt och kanske direkt olämpligt att lyfta luren för att ringa väktaren. I vissa situationer kan det uppfattas som provokativt och förvärra situationen. Tryck på larm knappen istället!  

 


Portabel larmväska

– för tillfälliga larmlösningar

Free HTML5 Template

Larmväskan kan med fördel användas för tillfälliga ombyggnationer, byggplatser, evenemang eller vid driftstörning på ert vanliga larm, etc. Några av våra larmväskor har IR kamera vilket gör att larmcentralen direkt får en uppfattning i realtid på vad som händer och kan vidta åtgärd utefter detta.

Ett portabelt inbrottslarm med intelligent videoanalys är ett effektivt alternativ när ni tillfälligt behöver förstärka ert inbrottsskydd på ett bygge med byggnadsställningar och bygg-bodar som ofta behöver skyddas under en begränsad period. Detta fungerar även som punktskydd av värdefulla maskiner, verktyg eller liknande som tillfälligt förvaras i era lokaler.


Hyra av komradio

Med våra hyrradio tillgodoser vi både stora och små kunder med såväl enklare som mera avancerade tillfälliga lösningar.

Vi erbjuder följande: 

  • Handapparater Icom IC-F2000 och F4001
  • Monofoner med 3,5 mm uttag 
  • 2-Wire kit med luftslang 
  • Peltorkåpor 
  • Extra batterier
  • Repeater

Radioapparater är idealisk för kommunikation inom evenemang, industri, hotell, restauranger, nöjesparker, byggbranschen, och fastighetsförvaltning.

https://www.radiohyra.se/

Offertförfrågan

City Protection Group levererar säkerhet anpassad för kunden och dess närmiljö med ett genuint fokus på personligt bemötande, förtroende och service. 

Confirm you are not a robot