Bevakningstjänster


Larmutryckning med åtgärdsjour

 

 

När ni lämnar företaget på kvällen, börjar tjuvarna sitt arbetspass för natten! Vi kan erbjuda olika lösningar utifrån era behov. CPG utför larmutryckning dygnets alla timmar 365 dagar om året.

 

Ett effektivt sätt att höja säkerheten är att installera larm som ansluts till en larmcentral med åtgärdsjour via CPG. Det kan vara inbrottslarm, driftlarm, överfallslarm, brandlarm, trygghetslarm, allt beroende på vad det finns för behov hos just er.

När larmet går kontaktar larmcentralen våra utryckningsbilar som omgående tar sig till den larmade adressen. Väktaren undersöker vad som kan vara orsaken till larmet och vidtar sedan de åtgärder som behövs och därefter återställer och tillkopplar larm.

Väktaren tillkallar vid behov polis eller räddningstjänst. Vi utför vid behov enklare skyddstäckning av trasiga fönsterrutor eller dörrar.


Säkra Byggen

Via CPG Bevakning får du en samarbetspartner som skyddar din arbetsplats och dina anställda under hela byggprocessen. Byggarbetsplatser har ett ständigt problem i att skydda sig mot stölder och skadegörelser då detta är en ”populär” plats för de som försöker göra snabba pengar.

För oss är det viktig att erbjuda flexibilitet då ert säkerhetsbehov varierar under byggets olika faser. Vi erbjuder säkerhetslösningar allt ut efter era unika behov: Vi vill vara en säkerhetspartner som är dynamisk i takt med att ert bygge tar form.Brottsförebyggande och brottsuppklarande lösning

Kameraövervakning är en bra lösning, oavsett plats. Kameror som monteras i och runt objekt som skall övervakas har både en brottsförebyggande och en brottsuppklarande effekt. Våra kameror filmar ständigt vad som händer, de fungerar som rörelsedetektorer och skickar videoverifiering till Larmcentralen, om någon obehörig tar sig in på det övervakade området. En operatör granskar vad som sker och vid behov larmar ut våra utryckningsenheter.

Kameraövervakning
• Övervakat när ni inte är på arbetet
• Förebygger driftstopp, stölder och skadegörelse
• Bevakning av stora ytor, lokaler och byggnader
• Skyltar och dekaler som visar att ni har larm och bevakning
• Väktaråtgärd vid larm

Kontroll

Passagesyste och kontroll. Våra väktare kan utföra ID-kontroll och sköta in och utpasseringskontroll av besökare, anställda samt leverantörer och på det sättet skapa full kontroll över vem som är på plats vid olika tidpunkter.

CPG är en av Göteborgsregionens större leverantörer till byggindustrin och vi har i dag ca 60 byggen uppkopplat till vår rond och utryckningsverksamhet via egna kunder och som utryckningsfirma till olika larmbolag.


Rondering och bevakning

I all verksamhet finns risker för tillbud som i värsta fall kan orsaka omfattande skador och produktionsstopp. Målet med bevakning är att skapa en trygg och säker arbetsmiljö, samt att i största möjliga mån förebygga och förhindra kriminell verksamhet. Våra väktare bidrar till att göra er arbetsplats till en trygg och säker plats.

Rond och tillsyn

En påslagen kaffebryggare kan orsaka en brand, ett öppet fönster en vattenskada. Våra väktare arbetar förebyggande genom tillsyn av lokaler och utrustning samt kontroll av personal, entreprenörer och besökare då ni inte är på arbetet. De förebygger och förhindrar olika typer av skador, olyckor och brottsligt angrepp. Syftet med rond/tillsyn bestäms utifrån kundens behov och önskemål som exempelvis kan vara:

• Allmän tillsyn av samtliga lokaler eller av vissa delar i företaget
• Yttre tillsyn av företaget
• Kontroll och låsning av dörrar och fönster
• Låsning och öppningsrond
• Vattenläckor och brandrisk inte föreligger
• Inbrott och stöld inte begås eller planeras
• Obehöriga inte befinner sig på området/objektet
• Förebygga skadegörelse, klotter eller annan åverkan


Smarta lösningar för säkerhetsmedvetna företag!

CPG kan ta hand om hela eller delar av er bemanning. Antingen som en helhetslösning där vi sköter hela driften av er reception
eller som en resurs när ni har sjukvakanser, semestrar eller tjänst och föräldraledig personal.

Receptionist
CPG erbjuder bemanning för kunder som kräver hög service och professionellt bemötande på sitt företag. En skräddarsydd stationär tjänst upprättas av CPG, helt utifrån era önskemål och behov. Tjänsten kan bestå av en eller flera olika uppgifter som kombineras till en heltäckande lösning. Receptionen passeras av anställda och kunder som alla tar intryck av lokaler, säkerhet och personalens bemötande. Vi är flexibla och vill gärna bli en del av er servicekedja.

Receptionsväktare
Våra receptionsväktare tjänstgör i väktaruniform eller kostym och rekommenderas där säkerhetskraven prioriteras. På företag med verksamhet dygnet runt kan en väktare fungera som receptionist på dagen och som rond och säkerhetsväktare på natten. Tyngdpunkten ligger på säkerhet. Stationära och ronderande väktare kan förhindra inbrott, stöld och skadegörelse när din arbetsplats är lågt bemannad. Väktarna kan också övervaka de tekniska säkerhetssystemen på företaget och åtgärda utlösta driftlarm.

Kontakta gärna oss vid frågor så kan vi ge er tips på hur vi skulle kunna förenkla
er vardag och göra den tryggare. Ni når oss på tel 031 -762 86 00 eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig!


Skyddsvakter

Bevakar samhällsviktiga anläggningar med ökad risk för spioneri, sabotage och terrorism. Utökade befogenheter på skyddsobjekt utsedda av Regeringen, Försvarsmakten eller Länsstyrelse. CPG Sverige AB är av Länsstyrelsen auktoriserat att bedriva bevakning i hela riket enligt lag om bevakningsföretag. Endast 21 av Sveriges 360 bevakningsföretag har auktorisation att skydda samhällsviktiga intressen i form av skyddsvakter. Vi är ett av dessa bolag.

Offertförfrågan

City Protection Group levererar säkerhet anpassad för kunden och dess närmiljö med ett genuint fokus på personligt bemötande, förtroende och service.

Confirm you are not a robot