Bevakningstjänster


Säkerhet för Byggen

Via CPG Bevakning får du en samarbetspartner som skyddar din arbetsplats och dina anställda under hela byggprocessen. Byggarbetsplatser har ett ständigt problem i att skydda sig mot stölder och skadegörelser då detta är en ”populär” plats för de som försöker göra snabba pengar.

Bevakning

För oss är det viktig att erbjuda flexibilitet då ert säkerhetsbehov varierar under byggets olika faser. Vi erbjuder säkerhetslösningar allt ut efter era unika behov: Vi vill vara en säkerhetspartner som är dynamisk i takt med att ert bygge tar form.

Larm

Ett portabelt inbrottslarm med intelligent videoanalys är ett effektivt alternativ när ni tillfälligt behöver förstärka ert inbrottsskydd på ett bygge med byggnadsställningar och bygg-bodar som ofta behöver skyddas under en begränsad period. Detta fungerar även som punktskydd av värdefulla maskiner, verktyg eller liknande som tillfälligt förvaras i era lokaler.

Kontroll

Passagesyste och kontroll. Våra väktare kan utföra ID-kontroll och sköta in och utpasseringskontroll av besökare, anställda samt leverantörer och på det sättet skapa full kontroll över vem som är på plats vid olika tidpunkter.

CPG är en av Göteborgsregionens större leverantörer till byggindustrin och vi har i dag ca 60 byggen uppkopplat till vår rond och utryckningsverksamhet via egna kunder och som utryckningsfirma till olika larmbolag.

 

Handelssäkerhet

Handelspersonal rekryteras framförallt för sina kunskaper inom sälj och För sin branschkännedom. Deras huvudsakliga uppgift ska inte vara att Spana efter potentiella tjuvar eller att konfrontera gärningsmän. En väktare däremot är anställd för att bemöta och hantera sådana situationer och är dessutom utbildad för att kunna fatta bästa beslut utifrån rådande situation, med beaktande utifrån gällande lagar och förordningar.


Uniformerad Väktare och Ordningsvakt

Med uniformerad bevakning ökar du tryggheten och servicen i din butik eller köpcentrum och vi verkar i Preventivt syfte. Ökad trygghet leder till ökad omsättning, då Er personal Kan fokusera på kunden och inte på den potentiella tjuven. Våra väktare står för förtroende, flexibilitet och service, och vi lägger stor vikt vid ett professionellt bemötande. Genom att kombinera ett brett säkerhetstänkande med en väl utvecklat servicekänsla vill vi skapa en välkomnande och trygg handelsmiljö.

Civila Väktare

Butiksstölder är ett brott med mycket stort mörkertal. Vilket gör att det är Svårt att bedöma den faktiska omfattningen och utvecklingen via statistik. Civila Väktare upptäcker och polisanmäler ett stort antal av dessa brott. Butikskontroll syftar till att civila väktare spårar, kartlägger och griper personer som stjäl varor ur butik. Tjänsten utförs av väktare som vidareutbildats inom området butikskontroll. Det ingår i uppgiften att gripa, utforma anmälan samt sköta den löpande rapporteringen och kontakten med polismyndigheten

Utpasseringskontroll

Utpasseringskontroll utförs av uniformerade väktare som kontrollerar vad den anställda tar med sig ut från arbetsplatsen Detta i syfte att förebygga eller avslöja internt svinn. Utpasseringskontroller kräver goda rutiner avseende personalköp och liknande och dessa måste både era anställda och våra väktare känna till.

Leveranskontroll

Kontrollen utförs vid varuintag och lastbryggor, men kan också utföras på andra av kunden bestämda platser. Väktarens uppgift är att kontrollera godset mot följesedlar och se till att alla varor levereras, samt i oskadat skick.

Stationär bevakning

På ett bevakningsobjekt där säkerhetsbehovet är konstant eller mellan vissa klockslag är stationär bevakning att föredra. En stationär bevakningstjänst kan innehålla flera arbetsuppgifter under samma arbetspass. Vi anpassar tjänstgöringen utefter era behov som kund. Akut stationärbevakning är också vanligt vid händelse av exempelvis inbrott, hot eller skadegörelse. Eller tillfälliga bemanningsbehov vid exempelvis ombyggnation eller utförsäljning.

Offertförfrågan

City Protection Group levererar säkerhet anpassad för kunden och dess närmiljö med ett genuint fokus på personligt bemötande, förtroende och service.

Confirm you are not a robot