This domain has recently been listed in the marketplace. Please click here to inquire.

spamcheckr.com

Väktare

Väktarens främsta uppgift är att förebygga, upptäcka och avvärja skada på person eller egendom.

CPG:s väktare kan vid evenemang ha uppgifter såsom egendomsbevakning, in och utpasseringskontroller samt bevakning av skalskydd och entréer. Bevakningsbranschens definition av en väktares uppgift är att denne skall verka för att förebygga samt förhindra att bränder, brott och andra olyckor inträffar. Vi på CPG kan tillse er med både ronderande väktare och/eller personal på fasta positioner vart ni än behöver.

Referenser & vänner