Stationärbevakning

På ett bevakningsobjekt där säkerhetsbehovet är störst mellan vissa klockslag eller hela dygn, är stationär bevakning att föredra. En stationär bevakningstjänst kan innehålla flera arbetsuppgifter under samma arbetspass. Vi anpassar tjänstgöringen utefter era behov som kund.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Stationär bevakning under öppettid.
  • Akut stationärbevakning (Vid händelse av exempelvis inbrott, hot eller skadegörelse.)
  • Kameraövervakning
  • Receptionstjänst
  • Telefonisttjänst
  • In/ut passering
  • Stängningstrygghet
  • Tillfälliga bevakningsuppdrag (vid exempelvis ombyggnation eller utförsäljning.)

Referenser & vänner