Rondbevakning

Finns det något som vi kan säkerställa när ni inte är på arbetet?
Kontakta oss så hjälper vi till med en för er bra lösning!

I all verksamhet finns risker för tillbud som i värsta fall kan orsaka omfattande skador och produktionsstopp. Målet med rondbevakning är att skapa en trygg och säker arbetsmiljö, samt att i största möjliga mån förebygga och förhindra kriminell verksamhet. Våra väktare bidrar till att göra er arbetsplats till en tryggare plats. De förhindrar i möjligaste mån överfall, rån, inbrott, stöld och skadegörelse.

Syftet med ronderande bevakning/tillsyn bestäms utifrån kundens behov och önskemål. Exempel på vad en rond och eller tillsyn kan innehålla:

  • Allmän tillsyn av lokaler eller av vissa delar i företaget
  • Yttre tillsyn av företaget
  • Kontroll av dörrar och fönster
  • Låsning och upplåsningsrond
  • Att vattenläckor och brandrisk inte föreligger
  • Att inbrott och stöld inte begås eller planeras
  • Att obehöriga inte befinner sig på området/objektet
  • Att förebygga skadegörelse, sabotage, klotter eller annan åverkan
  • Avläsningar av viktiga instrument, kontroll av AC i datarum, kontroll av frysboxar och kylanläggningar.

Rapportering

Ni som kund får kontinuerliga rapporter om vad väktaren har gjort under sin tid hos er. Detta ger en tydlig bild av den aktuella säkerhetsnivån hos just er. Vi använder oss av ett datoriserat rondinformationssystem och via en handdator dokumenteras alla händelser under ronden. Detta ger oss möjligheten att ge er som kund en rapport avseende besöksnärvaro, händelser, åtgärder, incidenter och felanmälningar. Vi kan också sammanställa statistik på de delar som önskas helt utifrån era önskemål.

Referenser & vänner