Receptionist -Telefonist

Smarta lösningar för säkerhetsmedvetna företag!

CPG kan ta hand om hela eller delar av er bemanning. Antingen som en helhetslösning där vi sköter hela driften av er reception eller som en resurs när ni har sjukvakanser, semestrar eller tjänst- och föräldraledig personal.

CPG erbjuder bemanning av receptioner för kunder som kräver hög service och professionellt bemötande på sitt företag. En skräddarsydd tjänst upprättas av CPG, helt utifrån era önskemål och behov. Tjänsten kan bestå av en eller flera olika uppgifter som kombineras till en heltäckande lösning av service, bemötande och säkerhet. Vi är flexibla och vill gärna bli en del av er servicekedja.

Exempel på vad vi kan erbjuda er:

  • Receptionstjänst
  • In- och utpasseringskontroller
  • Växel och telefonisttjänst
  • Besöksregistrering
  • Service och kontorsarbete
  • Utlämning och mottagning av nycklar/passerkort
  • Bevakning/säkerhetsronder – Tillsyn, rapportering av tillbud, skador och iakttagelser.
  • Brandskyddsronder (SBA)
  • Öppning och låsningsronder
  • Enklare fastighetsservice

Referenser & vänner