Ordningsvakt

Ordningsvakt

Ordningsvakten har gått en utbildning hos polisen och har vissa utökade befogenheter. Ordningsvakten ska i första hand inrikta sig på att upprätthålla allmän ordning på det platser där de tjänstgör. Vi på CPG ställer marknadens högsta krav på våra tjänstgörande ordningsvakter. Med fokus på förtroende, flexibilitet och service levererar vi säkerhet som passar in i Er närmiljö. Vi lägger stor vikt vid social kompetens och ett professionellt bemötande, och bidrar genom ett kombinerat högt säkerhets- och servicetänkande till att skapa en välkomnande och trygg miljö för Er som kund och Era besökare.

Ordningsvaktens huvuduppgift är att på ett av polismyndighetens förordnade område upprätthålla allmän ordning.

CPG ställer höga krav på våra tjänstgörande Ordningsvakter och med fokus på förtroende, flexibilitet och service är vår målsättning att leverera säkerhet som passar in i er närmiljö.

Vi lägger stor vikt vid social kompetens och ett professionellt bemötande. Genom ett kombinerat högt Säkerhets- och Servicetänkande skapar vi en välkomnande och trygg miljö för era besökare.

Vi arbetar med utgångspunkt i att separera våra uppdrag och att sköta varje uppdrag som en enskild enhet med egen personal samt vaktansvarig för objektet.

CPG har en arbetsledning med gedigen och mångårig erfarenhet när det gäller säkerhetsarbete i offentliga och publika miljöer och vi värnar om att ständigt utvecklas genom ett gott samarbete och utbyte med myndigheter och kunder.

Mer information om ordningsvakter på polisens hemsida

Referenser & vänner