Kontrolltjänster

Vi erbjuder följande kontrolltjänster.

Provköp/Försäljningskontroll

Försäljningskontroller syftar till att förebygga och kontrollera svinn inom olika handels, hotell, restaurang och krogmiljöer. Tjänsten är flexibel och skräddarsys efter era önskemål och behov. Kontrollen utförs av civilklädda kontrollanter från CPG som är speciellt utbildade i att utföra dessa uppdrag. Genom att agera som vanliga kunder kan kontrollanterna omärkt kontrollera kassörens kassaregistrering, kontant och kvittohantering. Kontrollerna kan genomföras slumpvis eller då det finns misstankar om oegentligheter. Alla avvikelser noteras och rapporteras skriftligt till uppdragsgivaren. Provköp fungerar på samma sätt men riktar sig mer till butik och handelskunder.

Provköp/Försäljningskontroll är även ett effektivt sätt att motverka interna stölder och bedrägerier.

Service och kvalitetskontroll – “Mystery guest”

Tjänsten utförs med syftet att i första hand kontrollera personalens bemötande och servicekänsla. Service och kvalitets­kontrollerna tas fram utifrån era specifika önskemål. Här kan man gå in mer i detalj och kontrollera olika önskade funktioner. Ni får en helhetsbild av kontrollantens upplevelser och intryck genom en utförlig rapport.

Utpassering/Hemgångskontroll

Kontrollen syftar till att höja medvetandet hos varje anställd. De anställda ges möjlighet att visa upp väska/ påse samt styrka eventuella personalköp med kvitton eller utförelsebevis. Det är viktigt att personalen är väl insatta i företagets rutiner avseende personalköp och att det är förankrat hos arbetsgivarorganisation att kontroller utförs. Vår personal utför kontrollen informativt och omdömesgillt. Detta för att personalen inte skall känna obehag i samband med kontrollen. Varierande tider för kontrollerna är av stor vikt då personalen inte vet när kontrollerna kommer att utföras. Alla avvikelser noteras och rapporteras skriftligt till uppdragsgivaren.

Leveranskontroll

Kontrollen utförs vid varuintag och lastbryggor, men kan också utföras på andra av kunden bestämda platser. Väktarens uppgift är att kontrollera godset mot följesedlar och se till att alla varor levereras, samt i oskadat skick. Ofta tar företag emot stora mängder gods där leverantören även har ansvar för varor som skall i retur. Detta ger utrymme för felräkning och ibland även kalkylerad felräkning. Vi jobbar utefter hur verkligheten ser ut på just ert företag.

Referenser & vänner