Hotellsäkerhet

CPG erbjuder ordningsvakter, värdar, värdinnor, försäljningskontroller, stationär bevakning, receptionister och garderobspersonal. Vi levererar helhetslösningar till hotell, restauranger och event eller skräddarsyr lösningar utefter era önskemål och utifrån hur er verksamhet ser ut. CPG är vana att leverera säkerhet då celebra gäster kommer på besök, vid större konferenser eller andra tillfällen då det ställs högre krav på säkerheten i er verksamhet.

Hotellsäkerhet förenar två av CPG Sverige AB:s starkaste områden. Med ett kombinerat högt säkerhets- och servicetänkande bidrar vi till att ge både er och era gäster en trygg och bekväm upplevelse.

För oss är värdskap och professionalitet extra viktigt då vi arbetar i publika miljöer och inte bara representerar CPG utan även blir ert ansikte utåt. Att räddningslag, skydd mot olyckor och systematiskt brandskydd följs i säkerhetsarbetet är rutin för oss och samarbetet med berörda myndigheter hör till våra vardagliga arbetsuppgifter.

Idag ställer kunder, hotellgäster och arrangörer höga krav på både säkerhet och service då de besöker ett hotell. Vår målsättning är att bidra till att skapa en trygg och säker miljö, till vilken era gäster gärna återvänder.

Referenser & vänner