Butiksbevakning

Civil eller uniformerad väktare

Butiksstölder är ett brott med mycket stort mörkertal. Vilket gör att det är svårt att bedöma den faktiska omfattningen och utvecklingen via statistiken. Väktare upptäcker och polisanmäler ett stort antal av dessa brott.

Civil väktare:

Butikskontroll syftar till att civila väktare spårar, kartlägger och griper personer som stjäl varor ur butik. Tjänsten utförs av väktare som vidareutbildats inom området butikskontroll. Det ingår i uppgiften att gripa, utforma anmälan samt sköta den löpande rapporteringen och kontakten med polismyndigheten

Uniformerad väktare:

Det är viktigt för oss att kunna ge våra kunder en helomfattande service. Våra väktare kan agera som en butiksvärd och skall kunna ge svar på frågor i och kring den butik, varuhus eller köpcenter denne arbetar i. Samtidigt skall väktaren vara behjälplig vid säkerhetsproblem som kan uppstå.

Våra väktare har med ett logiskt tänkande och genom hög kompetens rätt förutsättningar till att skapa en välkomnande och trygg arbetsmiljö för er som kund. Samtidigt som era kunder och besökare får samma trygghet. Vi lägger stor vikt vid ett professionellt samt serviceinriktat bemötande.

Värdesätter ni ett mer personligt och engagerat säkerhetsbolag som sköter er bevakning?  För oss är tillgänglighet och kommunikation mellan er som kund och oss på CPG alltid i fokus.

Välkomna att höra av er, så hjälper vi till med en för er bra säkerhetslösning.

Referenser & vänner