Tjänster

CPG Bevakning – Våra tjänster

BUTIKSBEVAKNING
Butiksstölder är ett brott med mycket stort mörkertal. Vilket gör att det är svårt att bedöma den faktiska omfattningen och utvecklingen via statistiken. Väktare upptäcker och polisanmäler ett stort antal av dessa brott. Läs mer

BYGG- OCH ARBETSPLATSBEVAKNING
Byggarbetsplatser har ett ständigt problem i att skydda sig mot stölder och skadegörelser då detta är en ”populär” plats för dem som försöker göra snabba pengar. Läs mer

HOTELLSÄKERHET
CPG erbjuder ordningsvakter, värdar, värdinnor, försäljningskontroller, stationär bevakning, receptionister och garderobspersonal. Vi levererar helhetslösningar till hotell, restauranger och event eller skräddarsyr lösningar utefter era önskemål och utifrån hur er verksamhet ser ut. Läs mer

KONTROLLTJÄNSTER
Syftar till att förebygga och kontrollera svinn inom olika handels, hotell, restaurang och krogmiljöer. Tjänsten är flexibel och skräddarsys efter era önskemål och behov. Kontrollen utförs av civilklädda kontrollanter från CPG som är speciellt utbildade i att utföra dessa uppdrag. Läs mer

LARM- TEKNIK
CPG har samarbete med ABEA Larmteknik som är en godkänd larminstallatör som utför installationer över hela landet och IPS som är certifierade upp till larmklass 4 vilket är den högsta säkerhetsklassen. SBSC Certifierad anläggningsfirma samt Behöriga larmingenjörer, ISO 9001 och 14001 certifierade och en av Sveriges största larm installatörer. Läs mer

ORDNINGSVAKT
Ordningsvakten har gått en utbildning hos polisen och har vissa utökade befogenheter. Ordningsvakten ska i första hand inrikta sig på att upprätthålla allmän ordning på det platser där de tjänstgör. Vi på CPG ställer marknadens högsta krav på våra tjänstgörande ordningsvakter. Läs mer

RECEPTIONIST -TELEFONIST
CPG kan ta hand om hela eller delar av er bemanning. Antingen som en helhetslösning där vi sköter hela driften av er reception eller som en resurs när ni har sjukvakanser, semestrar eller tjänst- och föräldraledig personal. Läs mer

RONDBEVAKNING
Syftet med ronderande bevakning/tillsyn bestäms utifrån kundens behov och önskemål. Läs mer

SPECIALBEVAKNING
City Protection Group erbjuder sammansatta specialtjänster för ert företag vid konferenser, bolagsstämmor, möten, lanseringar, evenemang, signeringar, företagsfester och dylikt. Överallt där ni är i behov av säkerhet och service. Läs mer

STATIONÄRBEVAKNING
På ett bevakningsobjekt där säkerhetsbehovet är störst mellan vissa klockslag eller hela dygn, är stationär bevakning att föredra. En stationär bevakningstjänst kan innehålla flera arbetsuppgifter under samma arbetspass. Vi anpassar tjänstgöringen utefter era behov som kund. Läs mer

UTBILDNING
CPG skräddarsyr företagsanpassade utbildningar som riktar sig till alla på ett företag, i en förening eller organisation med intresse för säkerhet och trygghet. Läs mer

STÖRNINGSJOUR
CPG Bevakning hjälper dig att hantera alla slags störningar i fastigheten – dygnet runt. Ibland kan grannens fest med hög musik eller andra aktiviteter vara störande, vår ambition är att genom medling och dialog skapa lugnet i fastigheten. Läs mer

FASTIGHETSJOUR
CPG fastighetsjour är tillgänglig för privatpersoner, företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och dess boende under våra jourtider. Vi tar både emot ordinarie felanmälningar och/eller kommer snabbt ut till plats då behov uppstår av snabb, akut hjälp. Läs mer

SKYDDSVAKTER
CPG innehar har särskild auktorisation för att skydda samhällsviktiga intressen; så som vattenförsörjningen, el-försörjningen, radio och Tv, flygplatser, kärnkraftverk eller liknande samhällsviktiga funktioner med fara för exempelvis spionage, sabotage eller terroristbrott. Ett angrepp mot denna typ av verksamhet skulle kunna få mycket stora konsekvenser för vårt samhälle. Av Sveriges 363 auktoriserade bevakningsföretag är det endas 21 stycken som har detta godkännande gällande Skyddsvakter. Läs mer

 

 

Referenser & vänner