Publikvärdar

Publikvärdar i Stockholm och Göteborg

Publikvärden fungerar på sport & musikevenemang lite som kundens förlängda arm ut mot supportrar och publik. Värdarna har fokus på att ge publiken service och trygghet. Värdens kombinerade säkerhet och servicetänk bidrar till en trygg och behaglig miljö för gästen. Arbetsuppgifter för en värd kan bland annat bestå av att bistå annan personal i entré, hälsa publik välkommen, kontrollera biljetter, årskort, visitation av besökare samt olika fasta positioner för att kontroller access och ackreditering. Värden kan också hjälpa besökare att hitta rätt inne på arenan och läktare o.s.v. samt verka för publiksäkerhet (exempelvis ge vatten, då det är varmt eller kan vara tryck vid kravallstaket under konserter) m.m.

För oss som entreprenör är det särskilt viktigt att bli en del av servicekedjan där vi tillsammans arbetar åt samma håll. Vårt mål är att varje enskild medarbetare skall se helheten och betydelsen av en gemensam strävan och ett gott samarbete. Vi vill vara delaktiga i att skapa de bästa förutsättningarna för att ge besökare, gäster och kunder en positiv och säker upplevelse.

Referenser & vänner