Miljö

Miljöpolicy

”CPG Sverige AB skall vara ett modernt och miljömedvetet säkerhetsföretag som skall verka för miljöfrågor och kvalité, där varje medarbetare involveras att ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.

CPG ska följa tillämplig miljölagstiftning och andra miljökrav samt ska i det dagliga arbetet vara ett föredöme genom att minska miljöbelastningen: vid inköp av förbrukningsmaterial, fordon, drivmedel och resor, samt minska negativ miljöpåverkan genom utbildning.

Vi skall ständigt förbättra våra rutiner inom miljö och sträva efter att varje medarbetare tycker att vårt miljöarbete är viktigt.”

CPG´s målsättning är att uppnå krav likt standard i ISO 14001-certifieringen. För City Protection Group dagliga miljöarbete ansvarar Miljösamordnare Josefine Carlund.

CPG är miljödiplomerad av Göteborgs Stad, klicka på bilden för att se diplomet.
Diplom-2014

Referenser & vänner