Kvalité

Kvalitétspolicy

CPG står för en gemensam strävan, där varje enskild medarbetare ser helheten och betydelsen av delaktighet. Ett gott samarbete skapar för våra kunder de bästa förutsättningarna för en positiv och lyckad upplevelse. Med tekniska hjälpmedel, ett stort engagemang och med bra personal levereras bra resultat!

CPG:S värdeord

  • Engagemang: Att gå in för en uppgift med engagemang och hjärta, levererar i sin tur en äkta och genuin upplevelse.
  • Service: Då vi levererar service och värdskap utöver det som förväntas skapar vi trygghet och mervärde.
  • Kvalitét: Teknik och instruktioner är endast ett hjälpmedel. Verklig kvalitét skapas av våra medarbetare genom engagemang och service!

Referenser & vänner