City Protection Group

CPG bevakning är ett konkurrenskraftigt bevakningsföretag med goda myndighets- och kundrelationer.

Med fokus på förtroende, flexibilitet och service levererar vi säkerhet som passar in i er närmiljö. Vi skapar genom ett personligt engagemang och bred kompetens en välkomnande och trygg arbetsmiljö hos våra kunder. Utgångspunkten för oss är att vara ett kvalitetsalternativ inom bevakningsbranschen. CPG kan publika miljöer, och vi vågar säga: – Vi tål att jämföras! CPG har en väl uppbyggd organisation med erfarenheter som är väl förtrogen med de krav som ställs på marknaden. Vår personal är ett viktigt segment där försäkringar och kollektivavtal med Svenska Transportarbetarförbundet är självklara inslag för att ingå i marknadens krav på seriositet. CPG är ett av Länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag med rätt att bedriva bevakning i hela riket. CPG Sverige AB grundades 2008 gemensamt av Nicklas Johansson och Anna Andersson.

CPG  är ett kombinerat högt säkerhets- och servicetänkande bevakningsbolag i Göteborg.

Ett gott första intryck är viktigt sägs det. Kanske än viktigare är att ett gott intryck består, säger vi. Vi på CPG får i många avseenden förtroendet att vara våra kunders ansikte utåt och detta förtroende vill vi vårda. Vårt mål är att varje enskild medarbetare och samverkande myndighet skall se helheten och betydelsen av en gemensam strävan och ett gott samarbete. Genom ett kombinerat högt säkerhets- och servicetänkande skapar vi en miljö vilken era kunder och gäster gärna återvänder till.  En nöjd kund kommer som bekant gärna tillbaka, vilket brukar vara den mest lönsamma marknadsföringen.

Kanske är vår idag starkaste referens alla kunder vi återkommande får möjligheten att utvecklas tillsamman med genom samverkan i stora eller små årligen återkommande evenemang. Att bli vald om igen från år till år känner vi är bästa betyg!

vårt team

Nicklas JohanssonVD

Mail: nicklas@cpgbevakning.se
Tel: 031-762 86 00

Jonas ÖhlénDriftchef

Mail: jonas@cpgbevakning.se
Tel: 031-762 86 02

Peter HolbergFÖRSÄLJNING

Mail: peter@cpgbevakning.se
Tel:  031 - 303 41 68

Amanda AnderssonARBETSLEDARE

Mail: amanda@cpgbevakning.se
Tel: 031 - 303 41 67

Josefin CarlundAdministration

Mail: jc@cpgbevakning.se
Tel: 031-762 86 00

Jerry ObengGL / Instruktör BYA

Mail: jerry@cpgbevakning.se
Tel: 031-762 86 00

Ramin AmiriGL

Mail: ramin@cpgbevakning.se
Tel: 031-762 86 00

Referenser & vänner